Hình ảnh đội ngũ Baoli toàn cầu và Việt Nam

Team quản lý khu vực của Baoli

Team serice quốc tế của Baoli

team sửa chữa Baoli quốc tế

team sửa chữa - bán hàng Baoli quốc tế

Đội ngũ phục vụ Baoli tại Việt Nam